Víkendový kurz

            Najbližší

           kurz Hormonálnej jogy

   Pezinok - Vinosady

        Sara, priestor pre stretnutia

              

    víkend 21. -22. máj 2022

     Sobota  9:30hod - 16:30hod

      Nedeľa 9:00hod - 12:00hod

          viac info a registrácia na:                 sarapriestorprestretnutia@gmail.com

  

        
    

        

             Pripravujeme

               kurz Hormonálnej jogy

             Bratislava 

      Hot Yoga Centrum Ružinov

              

     víkend 18.- 19. jún 2022

        Sobota:  12hod - 18hod

         Nedeľa: 12hod - 15hod

       viac info: www.hyc.sk
          registrácia: info@hyc

 

Na kurze postupne prejdeme celú zostavu, aby ste potom mohli samostatne cvičiť z pohodlia domova. Taktiež obdržíte príručku s podrobným popisom celej zostavy hormonálnej terapie.

 

Cvičenie spolu so záverečnou meditáciou trvá okolo 35minút.

 

Súčasťou seminára sú aj anti-stresové dychové cvičenia na uvoľnenie tela, mysle a duše. Budem hovoriť o tom, aký vplyv má stres na naše telo. Čo sa deje v našom tele, keď sme v stresovej situácii a ako pracovať a eliminovať stres vďaka jednoduchým dychovým cvičeniam.

 

 

Na kurz budete potrebovať

 

Pohodlné oblečenie, v ktorom sa vám dobré cvičí a na meditácie niečo teplejšie na seba. Jogamatku a ostatné pomôcky na jogu budete mať počas seminára k dispozícii.

 

 

Priebeh víkendového kurzu

 

Sobota

 

 • registrácia a príp. konzultácie s klientkami ohľadom zdravotného stavu.

 

 • úvod do hormonálnej jogovej terapii ( skratka HJT )

 

 • vysvetlenie základných techník HJT

 • podrobná výučba celej zostavy HJT / presné prevedenie jednotlivých pozícii

   

 • 30-minútové cvičenie celej zostavy spojené s meditáciou

 

Nedeľa

 

 • antistresové dychové cvičenia

   

 • opakovanie celej zostavy

 

 

Cena kurzu: 100€